Městys Vladislav

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Městys Vladislav
Přidružené části: Hostákov,Střížov
Adresa: Úřad městyse, Vladislav 76, 675 01
Telefon: +420 568 888 107, +420 568 888 720
E-mail: ouvladislav@cbox.cz
Datová schránka: dk3baj6
IČO: 00290661
Číslo účtu: UniCredit Bank 2107763824/2700

Rada městyse

Funkce Jméno a příjmení Kontakt Adresa E-mail
starosta Jan Havlena

568 888 107

724 188 704

Vladislav 217

675 01

starosta@mestysvladislav.cz

místostarosta

Bc. Jaroslav Oborný 724 188 705

Hostákov 23

675 01

Jaroslav.Oborny@seznam.cz
člen rady Ing. Jitka Krátká                         

Vladislav 286

675 01

 
člen rady Jaroslav Doležal  

Střížov 4

675 01

 
člen rady Petr Otruba  

Vladislav 259          

675 01

 

Ostatní členové zastupitelstva

Povolání Jméno a příjmení Kontakt Adresa E-mail
  Dvořák František   Vladislav 4, 675 01  
  Havelková Milada   Vladislav 216, 675 01  
  Havelka Pavel   Vladislav 219, 675 01  
  Lisá Eva, MUDr.   Vladislav 89, 675 01  
  Ležáková Zuzana, Mgr   Vladislav 85, 675 01  
  Marténková Růžena   Vladislav 272, 675 01  
předsedkyně finančního výboru Ryglová Iva, Ing.   Vladislav 214, 675 01  
  Texl Jiří   Vladislav 254, 675 01  
předseda kontrolního výboru Zejda Jiří   Hostákov 27, 675 01  
  Zelníček Josef   Hostákov 55, 675 01  

Zaměstnanci obce

Povolání Jméno a příjmení Kontakt Adresa E-mail
sekretářka Radka Dvořáková, DiS. 568 888 720 Vladislav, 675 01  
účetní Ivana Svobodová 568 888 719 Vladislav, 675 01  
matrikářka Radka Dvořáková, DiS. 568 888 720 Vladislav, 675 01  
údržbář

Petr Syrový

  Vladislav, 675 01

Statistické údaje

Počet částí: 3
Katastrální výměra 1850 ha
Nadmořská výška: m n. m.
Počet obyvatel: 1169 (k 1.1.2016)
Průměrný věk: 36,86
Pošta: ano
Zdravotnické zařízení: obvodní, zubní a dětský lékař
Policie: ne
Škola: ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ano

Důvod a způsob založení
Městys Vladislav vznikl jako územně samosprávný celek v souladu s ustanoveními §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním městyse je zajištění veřejné správy. Městys spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony.
Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím úřadu městyse.

Napište nám