Městys Vladislav

Popis úřadu

Rada Městyse Vladislav

 • Jan Havlena
 • Jaroslav Oborný, Bc.
 • Jitka Krátká, Ing.
 • Jaroslav Doležal
 • Petr Otruba

Zastupitelstvo Městyse Vladislav

 • Dvořák František
 • Havelková Milada
 • Havelka Pavel
 • Lisá Eva, MUDr.
 • Ležáková Zuzana, Mgr.
 • Marténková Růžena
 • Ryglová Iva, Ing.
 • Texl Jiří
 • Zejda Jiří
 • Zelníček Josef

Matriční úřad, administrativa

 • Radka Dvořáková, DiS.
 • Ivana Svobodová, účetní

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mohou fyzické a právnické osoby žádat na základě žádosti, kterou lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací:

Poštovní adresa:
Úřad Městyse Vladislav
Vladislav 76, 675 01 Vladislav

Telefon:
568 888 720

E-mail :
ouvladislav@cbox.cz

Napište nám