13. 7. Markéta

Zítra: Karolína
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vzdělávání ZŠ Vladislav

Vzdělávání ZŠ VladislavDatum konání:
16.3.2020
Datum ukončení:
30.4.2020

Vážení rodiče, 

na základě usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je v současné době zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách.         Od 16. 3. tedy žáci nemohou navštěvovat základní školu a školní družinu. 

    Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole znamená zabezpečení jiné formy vzdělávání žáků, samozřejmě v mezích možností školy a vás rodičů. Jedinou možností je domácí samostudium, kdy úkoly a doporučení budou předávány prostřednictvím elektronických médií. U starších žáků půjde o kombinaci samostudia nového učiva a opakování, u mladších spíše o upevňování znalostí. V tomto období bude tedy pro vás více než jindy nutné pravidelné sledování webových stránek školy a e-mailové pošty. O konkrétní podobě předávání úkolů a návodů k samostudiu bude rozhodnuto na mimořádném jednání pedagogické rady v pondělí 16. 3. 

    Vás, rodiče, tímto žádám o spolupráci – o důslednou kontrolu průběžného plnění úkolů, které žáci budou dostávat. Nevíme, jak dlouho může současná situace trvat, a nečinnost žáků by mohla mít negativní důsledky na jejich školní výsledky. Po ukončení nouzového režimu proběhne ze strany vyučujících kontrola plnění úkolů. 

     Problémy mohou být i s komunikací. Nejčastější a nejspolehlivější, byť ne nejrychlejší bude komunikace e-mailem. Pokud vám jednotliví vyučující neposkytli e-mailovou adresu, posílejte své dotazy, připomínky a náměty na školní e-mailovou adresu, vaše sdělení bude adresátovi předáno. Prosíme však o trpělivost, odpověď obratem nebude vždy možná. Při zpracování úkolů doporučuji žákům také využít kontakty se spolužáky. 

     Po dobu trvání mimořádných opatření se ruší všechny plánované školní akce mimo výuku (předškolička, výtvarné dílny, doučování, zájmová činnost, projektové dny). 

     Obědy ve školní jídelně budou všem žákům základní školy automaticky odhlášeny. 

     Rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, mohou požádat OSSZ o ošetřovné. Tiskopis žádosti vydává škola (nikoli lékař!). Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve škole v pondělí 16. 3. od 13.00 do 14.30 hodin.

     Výše uvedená opatření se do této chvíle netýkají předškolního vzdělávání. Mateřská škola bude od 16. 3. v provozu, rozsah provozu může být upraven podle měnících se podmínek (počet docházejících dětí, personální situace). Zde žádám rodiče o ohleduplnost. Doporučuji, aby rodiče, kteří mohou zajistit péči o své děti mimo kolektiv MŠ, tak učinili. Stejně tak důrazně vyzývám rodiče, kteří se svými dětmi o jarních prázdninách pobývali mimo území ČR, aby netrvali na jejich docházce do MŠ. Rodičům, jejichž dítě bude do MŠ v následujícím období docházet, doporučuji zkrátit jeho pobyt v MŠ na nezbytnou dobu. 

     Děkuji všem za pochopení a respektování preventivních opatření. Věřím, že vzájemnou spoluprací současnou obtížnou situaci zvládneme. 

                                                       Mgr. Vlastimil Maštera

                                                           ředitel školy