4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Dětské středisko Budišov

Datum konání: 17. 3. 2020

Dětské středisko Budišov, MUDr. Bušek, žádá:

před návštěvou lékaře se telefonicky objednejte!!!!!

568 875 164, 602 832 275

Ordinační doba:

po, út a st: 10:00- 13:00

čt                 16:00-18:00

pá                10:00-12:00


Autor: RD Publikováno 17. 3. 2020 10:26

Výstupy jednání pondělního Krizového štábu Kraje Vysočina

Datum konání: 17. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Výstupem z jednání dnešního Krizového štábu Kraje Vysočina (16. 3. 2020) je řada preventivních opatření, ke kterým musí Kraj Vysočina vč. jím zřizovaných organizací přistoupit okamžitě nebo v následujících dnech.
 
 
 

NEMOCNICE

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina postavil už během víkendu před všemi pěti krajskými nemocnicemi na Vysočině zdravotní stany. Ty jsou už nyní připraveny posloužit jako náhradní stacionární odběrové místo pro případ, že přestane kapacitně stačit dvojice odběrových sanit Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

 

DOPRAVA

Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude ve veškeré regionální autobusové dopravě v systému Veřejné dopravy Vysočiny v termínu od 17. 3. do 24. 3. zamezen cestujícím nástup předními dveřmi tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu řidiče s cestujícími. Cestující v autobusech musí nastoupit pouze středními nebo zadními dveřmi. Ve výsledku to znamená, že v autobusové dopravě, pod objednávkou Kraje Vysočina, ve zmíněném termínu, nebude docházet k prodeji jízdních dokladů. Dále v autobusech bude za řidičem vyznačen prostor, který není možné v daném termínu využívat. Současně s okamžitou platností je cestujícím doporučeno a od 18. 3. 2020 je již povinností cestujících cestovat dopravním prostředkem pouze se zakrytými ústy a nosem, a to po celou dobu přepravy! Pokud nemá k dispozici zdravotnické roušky, musí využít například improvizovanou roušku, šátek, šálu nebo kapesník. Je totiž důležité chránit nejen sebe, ale i své okolí po celou dobu přepravy.

 

Toto preventivní opatření – tedy užívání alespoň improvizované roušky se s doporučením jeho dodržení týká pohybu občanů ve veřejných prostorách – úřadech i obchodech, ale i při pobytu v čekárnách nádraží nebo při užším kontaktu početnější skupiny lidí.

 

V drážní dopravě nadále platí možnost koupě jízdních dokladů přes internet anebo na pokladně Českých drah, a. s.

 

DOBROVOLNICTVÍ

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se obrátil na jednotlivá krajská sdružení dobrovolných hasičů, aby byla připravena v případě nutnosti na základě požadavku starosty obce nebo města zastat nutný servis pro seniory ve své oblasti.  JPO3 SDH Leština, Číhošť a Habry jsou vyčleněny k dispozici HZS ke kontrole dodržování omezení v obci Kynice, která je od dnešní 11 hodiny v úplné karanténě. V případě potřeby budou schopny zajistit na pokyn starostky zásoby k hranicím obce, kde si je převezme místní jednotka.

Kraj Vysočina pořídil stovky metrů látek, tak aby mohly být ušity preventivní roušky pro region, postupně budou distribuovány do terénu. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se šitím pomáhají.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Během dnešního dne přerozdělil Kraj Vysočina mezi pobytová sociální zařízení v kraji bez ohledu na zřizovatele 3 900 roušek a 330 respirátorů.

 

  •  Jitka Svatošová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Autor: JH Publikováno 17. 3. 2020 10:19

Usnesení vlády ČR č.96-99/2020

Datum konání: 17. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Usnesení vlády ČR č.96-99-2020


Autor: JH Publikováno 17. 3. 2020 10:12

Provoz v pivovaru Heřman

Datum konání: 16. 3. 2020

Provoz minipivovaru ve Vladislavi od 16. 3. 2020: provoz v pivovarském hostinci je uzavřen.

Zakoupit pivo v PET lahvích s sebou (tzv. přes okénko) funguje denně od 16.00 do 19.00.

Ve všedních dnech lze zakoupit pivo s sebou i v běžnou pracovní dobu přímo v pivovaru.

Prodej sudového piva není omezen, objednat lze na tel. 602 116 265, pan Petr Heřman.

Po domluvě si lze též nechat pivo zavézt domů, a to jak sudové, tak lahvové.


Autor: JH Publikováno 16. 3. 2020 14:28

Informace - sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu

Datum konání: 16. 3. 2020

Zakaz_pohybu_info_MU_fin.pdf


Autor: RD Publikováno 16. 3. 2020 14:20

Rozhodnutí o uzavření MŠ ve Vladislavi

Datum konání: 16. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Rozhodnutí uzavření MŠ


Autor: JH Publikováno 16. 3. 2020 10:27

Usnesení VLÁDY ČR

Datum konání: 16. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Usnesení VLÁDY ČR.pdf

Na základě výše uveřejněného usnesení Městys Vladislav oznamuje, že úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středu, nejlépe po telefonické domluvě


Autor: RD Publikováno 16. 3. 2020 9:09

Usnesení vlády ČR č.83-90

Datum konání: 16. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Usnesení vlády ČR č.83-2020

Usnesení vlády ČR č.84-90-2020

Opatřeni vlády

Opatření obecné povahy

Příloha OOP


Autor: JH Publikováno 16. 3. 2020 8:07

Vzdělávání ZŠ Vladislav

Datum konání: 16. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Vážení rodiče, 

na základě usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je v současné době zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách.         Od 16. 3. tedy žáci nemohou navštěvovat základní školu a školní družinu. 

    Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole znamená zabezpečení jiné formy vzdělávání žáků, samozřejmě v mezích možností školy a vás rodičů. Jedinou možností je domácí samostudium, kdy úkoly a doporučení budou předávány prostřednictvím elektronických médií. U starších žáků půjde o kombinaci samostudia nového učiva a opakování, u mladších spíše o upevňování znalostí. V tomto období bude tedy pro vás více než jindy nutné pravidelné sledování webových stránek školy a e-mailové pošty. O konkrétní podobě předávání úkolů a návodů k samostudiu bude rozhodnuto na mimořádném jednání pedagogické rady v pondělí 16. 3. 

    Vás, rodiče, tímto žádám o spolupráci – o důslednou kontrolu průběžného plnění úkolů, které žáci budou dostávat. Nevíme, jak dlouho může současná situace trvat, a nečinnost žáků by mohla mít negativní důsledky na jejich školní výsledky. Po ukončení nouzového režimu proběhne ze strany vyučujících kontrola plnění úkolů. 

     Problémy mohou být i s komunikací. Nejčastější a nejspolehlivější, byť ne nejrychlejší bude komunikace e-mailem. Pokud vám jednotliví vyučující neposkytli e-mailovou adresu, posílejte své dotazy, připomínky a náměty na školní e-mailovou adresu, vaše sdělení bude adresátovi předáno. Prosíme však o trpělivost, odpověď obratem nebude vždy možná. Při zpracování úkolů doporučuji žákům také využít kontakty se spolužáky. 

     Po dobu trvání mimořádných opatření se ruší všechny plánované školní akce mimo výuku (předškolička, výtvarné dílny, doučování, zájmová činnost, projektové dny). 

     Obědy ve školní jídelně budou všem žákům základní školy automaticky odhlášeny. 

     Rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, mohou požádat OSSZ o ošetřovné. Tiskopis žádosti vydává škola (nikoli lékař!). Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve škole v pondělí 16. 3. od 13.00 do 14.30 hodin.

     Výše uvedená opatření se do této chvíle netýkají předškolního vzdělávání. Mateřská škola bude od 16. 3. v provozu, rozsah provozu může být upraven podle měnících se podmínek (počet docházejících dětí, personální situace). Zde žádám rodiče o ohleduplnost. Doporučuji, aby rodiče, kteří mohou zajistit péči o své děti mimo kolektiv MŠ, tak učinili. Stejně tak důrazně vyzývám rodiče, kteří se svými dětmi o jarních prázdninách pobývali mimo území ČR, aby netrvali na jejich docházce do MŠ. Rodičům, jejichž dítě bude do MŠ v následujícím období docházet, doporučuji zkrátit jeho pobyt v MŠ na nezbytnou dobu. 

     Děkuji všem za pochopení a respektování preventivních opatření. Věřím, že vzájemnou spoluprací současnou obtížnou situaci zvládneme. 

                                                       Mgr. Vlastimil Maštera

                                                           ředitel školy 


Autor: JH Publikováno 15. 3. 2020 9:51

Usnesení vlády č.82-2020

Datum konání: 14. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Usnesení vlády č.82-2020


Autor: JH Publikováno 14. 3. 2020 10:03