25. 1. Miloš

Zítra: Zora
Drobečková navigace

Úvod > Sokol a SDH

Sokol a SDH

Sokol Vladislav

Tělocvičná jednota Sokol ve Vladislavi byla založena dne 28. března 1920. Byla zřízena jako pobočka jednoty Sokol v Třebíči. Sokol vyrostl postupně v organizaci, čítající celkem 246 příslušníků, z toho 105 členů, 52 příslušníků dorostu a 89 příslušníků žactva. Jeho členové byli pravidelnými účastníky sokolských sletů v Praze, kde vystupovali.

TJ Sokol se prezentovala celou řadou aktivit. Jednou z nich bylo hrané divadlo, které mělo svého času ve Vladislavi velký úspěch. TJ Sokol přestal fungovat krátce po válce a jeho členové přešli do tělovýchovné jednoty Jiskra Vladislav. Jeho působení se podařilo obnovit teprve nedávno díky mladým nadšencům obce. Po menších problémech se jim podařilo získat zpět do vlastnictví i sokolovnu, symbol TJ Sokol ve Vladislavi.

Více informací naleznete na stránkách sokola: zde.

Sbor dobrovolných hasičů

Historie

Protokol ze zápisu o valné hromadě Dobrovolné tělocvičné a hasičské jednoty ve Vladislavi se dochoval ze dne 2. prosince 1894, kdy byl starostou obce pan Josef Šmarda. Do této doby jednota sestávala ze dvou oddělení, zde bylo usneseno přidružit se tentokrát k oddílu druhému pod jménem Hasičský sbor. Za starostu jednoty zvolen pan Josef Šmarda. K jednotě hasičské se přihlásilo 40 členů. Je odebírán časopis Ochrana hasičská.

Současnost

V současnosti má SDH Vladislav 57 členů, z toho 6 dětí. Je pořádána soutěž Okresní liga dětí, kde se zúčastnilo v roce 2003 celkem 31 družstev. V neděli dne 4. května 2003 zasadili vladislavští hasiči na prostranství před kostelem lípu jako strom symbolu zdraví. Sbor dobrovolných hasičů Vladislav má také svoji miss hasičů ČR, kterou se stala v roce 2003 Eva Poulová.

Více informací naleznete na stránkách hasičů: zde.

Orel Vladislav

Tělovýchovná jednota Orel ve Vladislavi byla založena přibližně ve stejném období jako Sokol. Jeho členská základna nebyla tak velká jako u TJ Sokol, ale rozhodně nepatřila k málo významným organizacím. TJ Orel Vladislav čítala přes 41 dospělých členů a 28 žáků. Dnes již tato organizace neexistuje.