13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název

Účinnost

podomní prodej

30.3.2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vladislav

30.3.2015

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

3.1.2017

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

30.4.2011

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

30.4.2011

o místním poplatku ze psů

30.4.2011
požární řád městyse Vladislav

15.11.2008

o zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

8.4.2006

řád veřejného pohřebiště

13.6.2011

pravidla městyse Vladislav pro zřizování věcných břemen na majetku městyse Vladislav

4.9.2014

jednací řád zastupitelstva městyse Vladislav

5.11.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách