25. 1. Miloš

Zítra: Zora
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název

Účinnost

OZV č.5/2021 o místním poplatku za pobyt  01.01.2022
OZV č.4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  01.01.2022
OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  01.01.2022
OZV č.2/2021 - požární řád

26.08.2021

OZV č.1/2021 o místním poplatku ze psů

01.01.2022

OZV č.1/2010 pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 06.04.2010
OZV č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 02.05.2011
OZV č.4/2011 o místním poplatku ze psů 02.05.2011

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vladislav

30.03.2015

Nařízení č.2/2015 zákaz podomního prodeje

30.03.2015

OZV č.1/2017-stanovení školského obvodu mateřské školy zřízené městysem Vladislav 25.08.2017
OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.01.2017

OZV č.1/2018 o zrušení obecně závazných vyhlášek

21.06.2018

řád veřejného pohřebiště

13.06.2011

pravidla městyse Vladislav pro zřizování věcných břemen na majetku městyse Vladislav

04.09.2014

Jednací řád zastupitelstva městyse Vladislav

17.12.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací