Městys Vladislav
MěstysVladislav

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

 • Pondělí: 7:00-17:00
 • Úterý: 7:00-14:30
 • Středa: 7:00-17:00
 • Čtvrtek: 7:00-14:30
 • Pátek: 7:00-12:00

2. Telefonické podání: pevná linka - +420 568 888 107

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@mestysvladislav.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

 • Pondělí: 7:00-17:00
 • Úterý: 7:00-14:30
 • Středa: 7:00-17:00
 • Čtvrtek: 7:00-14:30
 • Pátek: 7:00-12:00

Telefonické podání pevná linka +420 568 888 107

Poštou na adresu Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav

Elektronicky na e-mail podatelna@mestysvladislav.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou dk3baj6

Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

vyhledávání a zpracování informací  ( v případě mimořádně náročného vyhledávání) .Účtuje se každých započatých 30 min.

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady ( např. CD)

podle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Vzor žádosti o poskytnutí informace

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Vzor licenční smlouvy

další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře pro státní správu

Úřad

Záchranný kruh

 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15
16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 11 °C
pátek 26. 7. oblačno 17/10 °C
sobota 27. 7. zataženo 21/11 °C
neděle 28. 7. jasno 24/12 °C

Sponzoři a partneři